A Nyíregyházi Főiskola története:

 

 

A Nyíregyházi Főiskola, röviden NYF Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb felsőoktatási intézménye, 2000. január 1-jén jött létre a Bessenyei György Tanárképző Főiskola és a Gödöllői Agrártudományi Egyetem - Mezőgazdasági Főiskolai Kar (Nyíregyháza) fúziójával. Időnként napjainkban is emlegetik egyes egységeit az elődökre használt TK('téká' - tanárképző), illetve MG('emgé' - mezőgazdasági) néven. Számos szakterületen képez hallgatókat: agrár, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, informatika, műszaki, művészetközvetítési, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudományi, természettudományi képzési területeken.

 

 

A Nyíregyházi Főiskola egyik jogelőd intézménye, a Bessenyei György Tanárképző Főiskola alapító tanszékei közé tartozik a Történettudományi Tanszék. A keleti régióban tapasztalható pedagógushiány hívta életre a történelem szakos tanárképzést. A hatvanas évek elején sajátos képzési modell alakult ki. A tanár szakos hallgatók tanulmányi idejük felét töltötték nappali tagozaton az intézmény falai között, azután pályakezdőként levelezőn fejezték be tanulmányaikat.
1967-től indult a nappali tagozatos négyéves képzés. Az első két évtizedben átlagban 60-70 hallgató végzett. Az 1990-es években az évfolyamonkénti hallgatói létszám meghaladta a százat. Az utóbbi években folyamatosan növekedett a Nyíregyházi Főiskola történelem szakára első helyen jelentkezettek és a felvett hallgatók száma. Az 1998-tól az új tanári képesítési követelményekből fakadóan minden végzett hallgató történelem szakból is írt módszertani kérdéssel bővített szakmai témájú szakdolgozatot. A legtehetségesebb hallgatók sikerrel szerepeltek az országos tudományos diákköri találkozókon. A tanszéki munka elismerését jelentette a diákköri munkák patronálásáért odaítélt mestertanári cím.
A bolognai rendszerű alapképzés első évfolyamán 2006 őszén kezdték meg tanulmányaikat a hallgatók. Magyarországon az elsők között kapta meg a jogot a tanszék a történelem szakos mestertanárképzésre mind nappali, mind levelező tagozaton. A négyéves tanárképzésben korábban végzett hallgatók két féléves kiegészítő képzésen szerezhetnek mestertanári diplomát.
A Történettudományi Tanszék folyamatosan ápolja kapcsolatait a szűkebb és tágabb környezet tudományos műhelyeivel. Szakmai visszhangot kiváltott kötetek, tanulmányok szerzői látogattak Nyíregyházára, hogy új megközelítéseket, eredményeket tartalmazó munkájukról a főiskolai hallgatóság előtt véleményt cseréljenek. Így például a Magyarország története szintézis valamennyi kötetének megjelenésük utáni vitájára sor került neves történészek részvételével. Hasonlóan emlékezetes kötetvitát szenteltünk a Debreceni Egyetem történészei tollából született Európa története című monográfiának. A régióban meghatározó szerepet játszó Debreceni és Miskolci Egyetem mellett a Nyíregyházán és a megyében működő kulturális intézményekkel  így a megyei levéltárral, a TIT megyei és városi szervezetével, a múzeumi hálózattal épített ki a Történettudományi Tanszék oktatást és tudományos kutatást segítő kapcsolatokat. Ezzel párhuzamosan a Magyar Történelmi Társulat megyei szervezetének köszönhetően elsősorban a középiskolákban tanító történelemtanárok tanszéki kötődése erősödhetett. A tanszék szerepet vállalt és vállal a széles szakmai érdeklődésre számot tartó vitaülések, konferenciák rendezésében.
Az oktatást segítő kutatómunka témakörei igen változatosak. A tanszék oktatóit foglalkoztatja többek között a modernizációs elméletek és a közvélemény XIX. századi kapcsolata, a középkori és újkori államelméletek kutatása, az életmód és életvitel XIX. századi hazai alakulása, a nemzetközi és hazai migráció Északkelet-Magyarországot érintő hatása, valamint a magyar-jugoszláv kapcsolatok 1945 utáni alakulása és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tanügye.
Az európai hagyományoknak megfelelően a nemzeti tudat és önismeret formálásának és fenntartásának egyik elengedhetetlen feltétele a történelemben felsőfokon jártas szakemberek képzése, ezért a magyar munkaerőpiacon való jelenlétük társadalmi elvárást elégít ki. Az Európai Unión belül, a határok lebontásával és átjárhatóságával összefüggésben növekszik  a magyar történelem mellett  az európai és a világtörténetet is ismerő, a történelemben felsőfokon jártas szakemberek iránti igény, ezért a történeti összefüggéseket jól ismerő szakemberek elhelyezkedési esélyei javulnak.

 

 

 Készítette: Lakatos Adrienn

Oldalmenü
Naptár
Diavetítő